Fakty a pracovné listy o Svetovom dni povedomia o autizme

Svetový deň povedomia o autizme , ktorá sa oslavuje každý druhý apríl, si kladie za cieľ zvýšiť povedomie ľudí o ľuďoch s poruchou autistického spektra (ASD). Tento deň zahŕňa podujatia pre pedagógov, zdravotníckych pracovníkov a rodičov, ako aj aktivity predstavujúce diela detí s ASD.

V informačnom súbore nižšie nájdete ďalšie informácie o Svetovom dni povedomia o autizme, prípadne si môžete stiahnuť náš 19-stranový balíček pracovných listov Svetového dňa povedomia o autizme, ktorý môžete použiť v prostredí triedy alebo doma.Kľúčové fakty a informácie

PODUJATÉ UDALOSTI

 • Aj keď Svetový deň povedomia o autizme nie je štátnym sviatkom, v záujme zvýšenia povedomia o tomto stave sú predstavené rôzne udalosti. Nasleduje niekoľko udalostí organizovaných pre tento deň.
  • Panelové diskusie s odborníkmi na ASD, politikmi a zástupcami mimovládnych organizácií
  • Informačné akcie pre rodičov detí s autizmom
  • Konferencie a workshopy pre profesionálov pracujúcich s ľuďmi s autizmom
  • Umelecké dielne pre ľudí s autizmom
  • Televízne a rozhlasové programy, ako aj noviny a webové stránky týkajúce sa života ľudí s autizmom


  • Spustenie vzdelávacích materiálov pre ľudí s autizmom
  • Vystavenie bannerov na zvýšenie povedomia verejnosti o autizme


 • Témou tohto ročníka je „Podporné technológie, aktívna účasť“, ako ich vyhlásila Organizácia Spojených národov.
 • Deň povedomia bol určený rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 62/139.
 • Svetový deň povedomia o autizme bol schválený v rade 1. novembra 2007 a bol prijatý 18. decembra 2007.


 • Deň povedomia navrhol predstaviteľ Organizácie Spojených národov z Kataru Jej Výsosť šejk Mozah Bint Nasser Al-Missned, choť Jeho Výsosť šejk Hamad Bin Khalifa Al-Thani, emír štátu Katar, a podporili ho všetky členské štáty.
 • Svetový deň povedomia o autizme je jedným zo siedmich dní OSN zameraných na zdravie, spolu so Svetovým dňom zdravia (7. apríla), Svetovým dňom vody (22. marca), Svetovým dňom bez tabaku (31. mája), Medzinárodným dňom boja proti zneužívaniu drog a Nedovolené obchodovanie s ľuďmi (26. júna), Svetový deň duševného zdravia (10. októbra), Svetový deň cukrovky (14. novembra) a Svetový deň boja proti AIDS (1. decembra).

DEN UVEDENIA SVETOVÉHO AUTIZMU

 • Spolu s medzinárodným spoločenstvom, tisíckami pamiatok, budov, domov a komunít po celom svete, „rozsvietia na modro“ ako uznanie ľuďom žijúcim s autizmom.
 • Autizmus sa týka širokého spektra stavov charakterizovaných problémami so sociálnymi zručnosťami, opakujúcim sa správaním, rečou a neverbálnou komunikáciou. Pretože pokrýva široké spektrum symptómov, schopností a úrovní poškodenia, autizmus sa dnes nazýva porucha autistického spektra (ASD).
 • Deti s ASD majú problémy so sociálnou interakciou a komunikáciou. Majú ťažkosti s porozumením toho, čo si ostatní myslia a cítia. Na druhej strane je pre nich tiež ťažké vyjadrovať sa pomocou slov, gest, mimiky a dotykov.


 • Deti s ASD môžu cítiť bolesť len podľa zvukov, dotykov, pachov alebo zrakov, ktoré sa väčšine ľudí zdajú obvyklé. Iní môžu vyvinúť opakujúce sa pohyby, ako napríklad hojdanie, stimulácia alebo mávanie rukami, môžu mať neobvyklé pripútanie k predmetom, môžu mať odpor voči zmenám alebo môžu mať agresívne tendencie.
 • Pretože ide o spektrum, niektoré deti s ASD sú do istej miery kognitívne oneskorené, zatiaľ čo iné majú nadpriemerné intelektuálne fungovanie.

PRÍZNAKY

 • ASD nemá jedinú príčinu a jej príznaky sa líšia od miernych až po závažné. Tieto príznaky spôsobujú klinicky významné zhoršenie v sociálnych, pracovných alebo iných dôležitých oblastiach súčasného fungovania (DSM-V).
 • Medzi príznaky patrí oneskorenie reči a jazykových schopností, echolália (opakovanie tej istej frázy stále dokola), neschopnosť porozumieť vlastným emóciám alebo emóciám druhých a neschopnosť rozpoznať sarkazmus alebo vtipy.


Pracovné listy k Svetovému dňu povedomia o autizme

Toto je fantastický balík, ktorý obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť o Svetovom dni povedomia o autizme, na 19 podrobných stránkach. Toto sú pracovné listy Svetového dňa povedomia o autizme pripravené na použitie, ktoré sú ideálne na výučbu študentov o Svetovom dni povedomia o autizme, ktorý sa oslavuje každú druhú apríl, má za cieľ zvýšiť povedomie ľudí o ľuďoch s poruchou autistického spektra (ASD). Tento deň zahŕňa podujatia pre pedagógov, zdravotníckych pracovníkov a rodičov, ako aj aktivity predstavujúce diela detí s ASD.Kompletný zoznam zahrnutých pracovných listov

 • Fakty o Svetovom dni povedomia o autizme
 • Mylné predstavy
 • Čo vieme
 • Symboliky
 • Príznaky ASD
 • Aký je fakt?
 • Letáky pre vec
 • Temple Grandin
 • Grandinove citáty
 • Slávny s ASD
 • Osvetová kampaň

Prepojte / citujte túto stránku

Ak odkazujete na ktorúkoľvek z položiek na tejto stránke na svojej vlastnej webovej stránke, použite nižšie uvedený kód na uvedenie tejto stránky ako pôvodného zdroja.

Fakty a pracovné listy o Svetovom dni povedomia o autizme: https://diocese-evora.pt - KidsKonnect, 28. marca 2021

Odkaz sa zobrazí ako Fakty a pracovné listy o Svetovom dni povedomia o autizme: https://diocese-evora.pt - KidsKonnect, 28. marca 2021

Používajte s akýmkoľvek učebným plánom

Tieto pracovné listy boli špeciálne navrhnuté na použitie s akýmkoľvek medzinárodným vzdelávacím programom. Tieto pracovné listy môžete použiť také, aké sú, alebo ich môžete upraviť pomocou Prezentácií Google, aby boli konkrétnejšie pre vaše vlastné úrovne schopností študentov a učebné osnovy.