2021
Jodie Hood

Pracovné listy spoločnosti Apple a zdravé stravovanie

Jablko je dužinaté ovocie z jablone. Stiahnite si našich 8 pracovných listov na vytlačenie pripravených na použitie, ktoré sú ideálne na použitie na hodinách prírodovedy pri diskusiách o zdravej výžive alebo výžive.