2021
Jodie Hood

Vynálezcovia a vynálezy, fakty a pracovné listy

Vynález je nová vec, ktorú niekto urobil. Počítač bol vynálezom, keď bol vyrobený prvýkrát. Hovoríme, keď to bolo „vynájdené“. Nové veci, ktoré sa vyrábajú alebo vytvárajú, sa nazývajú vynálezy. Kliknite, ak chcete získať ďalšie informácie a informácie pre deti, alebo si stiahnite zbierku pracovných listov.