2021
Jodie Hood

Fakty a pracovné listy o listnatých lesoch

Listnaté lesy sú lesy, v ktorých dominujú listnaté stromy, ktoré každoročne prichádzajú o listy. Kliknutím zobrazíte ďalšie fakty a pracovné listy.